RADİSTANBUL GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ

RADİSTANBUL GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ


0-216-521 88 36ALEMDAĞ C MELTEM S 2/2

SONDURAK ÜMRANİYE İSTANBUL

http://www.radistanbul.com/

MERKEZİMİZDE TÜM BANKA VE KREDİ KARTLARI GEÇERLİDİR.9 Ekim 2017 Pazartesi

radistanbul görüntüleme merkezi bilgi1 Haziran 2014 Pazar

(Ayrıntılı Ultrason)(Ayrıntılı Ultrason)

2. Düzey Ultrason Ne Demektir?

2. düzey olarak bilinen ayrıntılı ultrason incelemesine fetal kalp incelemesinin eklenmesiyle  düzey ultrason olarak adlandırılmaktadır.

18 - 23 Hafta Detaylı Ultrason | Bebeğin omurgası ve kalbinin değerlendirilmesi
           Bebeğin omurgasının görüntülenmesi.                Bebeğin kalbinin değerlendirilmesi.

Düzey ultrason en iyi ne zaman yapılır ve neler bakılır?

En iyi gebeliğin 18–23. haftalarında yapılabilir ve bebeğin beyin, yüz, omurga, kalp, mide, barsaklar, böbrekler, eller, kollar ve bacaklar gibi tüm vücudu anatomik açıdan incelenir. Aynı zamanda plasenta dediğimiz bebeğin eşinin yeri, yapısı, bebeğin suyunun miktarı ve fetal büyümede değerlendirilir. Çoğu durumda Aileler bebeklerinin normal olarak geliştiği konusunda rahatlayabilirler. Ancak daha az sıklıkta bebekte çıkabilecek bir anormallikte daha iyi değerlendirilip yapılması gerekenler gecikmeden yapılabilir.

16 Nisan 2014 Çarşamba

ERKEK CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU EREKTİL DİSFONKSİYON (SERTLEŞME PROBLEMLERİ) PENİL RENKLİ DOPPLER

ERKEK CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU

EREKTİL DİSFONKSİYON (SERTLEŞME PROBLEMLERİ)


EREKTİL DİSFONKSİYON (ED) TANIM
Cinsel ilişki için gerekli ve yeterli ereksiyonu sağlayamama ve sürdürememe durumu.
 • ED önemli bir sağlık sorunudur
 • ABD ‘de 30 milyon kadar ED’lu erkek var
 • Türkiye’de 40 yaşın üzerinde % 70 erkekte değişik oranlarda sorun var
 • ED’nun sosyal hayata etkileri çok önemli
 • Cinsel tabular dolayısiyle hastalar hekime danışmamakta ve gecikilmekte
 • Erektil Disfonksiyon’da düşük tanı oranları Hekim / Hasta iletişimindeki yetersizliğe bağlıdır
Yaşları 18 – 60 arasındaki ED’ lu Erkeklerin sadece % 10’ u bu şikayeti öne sürerek doktora müracat etmekte!
  ED ile ilgili doktorların da önyargıları olabilmekte;
 • Seksle ilgili konuların profesyonelliğinin dışında olduğunu varsayması
 • Hasta ile arasındaki ilişkiyi zedeler düşüncesi
 • Hastanın özel hayatına girme endişesi
 • Hastayı utandırmaktan çekinmesi
 • Bu konuya ayıracak zamanının olmaması tanı ve tedavide gecikmelere neden olmaktadır.40 yaşın altında kalıcı problem: Nadir

70 yaş ve üstünde: % 65

* Diabetiklerde şikayet daha erkenden başlar!!!


ED SEBEPLERİ

1. ORGANİK
Damarsal – Nörolojik – Hormonal - Penisin yapısına ait bozukluklara bağlı

2. PSİKOJENİK

Fiziksel bir bozukluk olmadan, erektil mekanizmanın beyin tarafından baskılanması

Ancak birçok hastada; Organik + Psikojenik problemler birlikte olabilmekte

Psikolojik Damarsal Nörojenik Hormonal İlaçlar
Anksiyete Aterosklerozis (damar sertliği) Travma Androjen eksikliği Trankilizanlar
Depresyon Hiperlipidemi Cerrahi Prolaktin fazlalığı Anti Depresanlar
İlişki problemleri Sigara MULTİPLESKLEROZ Tiroid hastalıkları Anti Hipertansifler
  Diabet Bel Fıtığı   Anti Androjenler
  Hipertansiyon Diabet (şeker hastalığı)   Digoxin
    Alkol   Simetidin


ED’lu erkeklerde en sık rastlanan bulgular
% 45‘inde Hipertansiyon (yüksek tansiyon); % 50‘ sinde Hiperlipidemi (kan yağlarında artma)

DM (diabet = şeker hastalığı) ve 50 yaşın üstündeki erkeklerin % 50 – 60 ‘ında ED vardır!!!

Ereksiyon Tipleri
1. Psikojenik ereksiyon
2. Reflex ereksiyon
3. Nokturnal ereksiyon (gece uyurken)

Genelde ereksiyonlar hem psikojenik hem de reflex yolun kombinasyonuyla sağlanır!

Penis Ereksiyon (sertleşmenin) mekanizması
Sertleşme (ereksiyon); Sinirsel, Hormonal ve Psikojenik mekanizmaların kontrol ettiği karmaşık bir vasküler (damarsal) olaylar zinciridir.

Seksüel uyarı başladıktan sonra (görsel / dokunsal / düşünsel) penise giden atar damarlarda genişleme olur ve gelen kan akımı arttırılır. Bu sayede penis genişler ve uzar, süngerimsi yapısı içinde kanı depolar ve ereksiyona geçer. Penisin erekte vaziyetini koruyabilmesi için de toplar damar sistemi kapatılır.

Seksüel uyarı kesilince veya boşalma olunca sistem tersine dönerPenis Anatomisi
Penis; üstte 2 korpus kavernozum (CC), altta 1 korpus spongiozum (CS) ve glanstan (baş) oluşur.

CC’ların içinde düz kas ile çevrili trabekülalar ve sinüzoidler bulunur.
CS ‘un içinden üretra (idrar yolu) geçer.
CC’lar elastik liflerden fakir, kollajen liflerden zengin, distansibilitesi (genişleyebilme kapasitesi) sınırlı tunika albuginea ile sarılıdır.
Tunika albuginea, genişleyebilmesi sınırlı olduğu için ereksiyon sırasında içinden geçen. emisser venleri sıkıştırarak venöz dönüşü engeller.
İskiokavernozus ve Bulbokavernozus kaslarının kasılması ereksiyon sertliğini artırır, ejakülasyona yardımcı olur.ED SEBEPLERİ
I. Atar damarlardaki genişlemeyi engelleyen problemler
II. Penis içindeki kanı hapsedecek süngerimsi yapılar
III. Kanın geri kaçmasını engelleyen bağ dokusu ve toplar damarlardaki problemlerden;
biri veya birkaçının bulunması durumunda ereksiyon problemleri yaşanacaktır.ED’a neden olabilecek RİSK FAKTÖRLERİ
 • Yaşlanma
 • Kronik Hastalıklar (Damar sertliği – Diabet – Kalp Hast. – Böbrek Hast. – Karaciğer Hast.)
 • Ameliyatlar ve Travmalar
 • İlaçlar
 • Sigara ve diğer modifiye edici faktörler

TEŞHİS: HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Medikal Öykü
 • Cinsel öykü
 • Fizik Muayene
 • Psikolojik değerlendirme
 • Laboratuar tetkikleri
"Ereksiyon güçlüğü“ yakınmasıyla başvuran bir kişide, öncelikle son 6 aylık sorgulama yapılır ve;
Cinsel isteğin durumu
Depresyon – stres – anksiete bozuklukları
Evlilik sorunları
İş ve yaşam sorunları sorgulanmalıdır!

Cinsellikle ilgili sorgulamalar daha sonra tedavinin gidişatını da daha matematiksel hale getirecek şekilde 5 soruluk bir anket şeklinde yapılmalıdır! Burada hastaların cevaplarının matematiksel karşılığı olan skorlara göre hastalığını erektil disfonksiyon yok, hafif, hafif – orta, orta ve şiddetli olarak sınıflandırmak mümkündür.İYİ BİR ÖYKÜ ALINMASI
Kişide;
Spontan (kendiliğinden) ereksiyonlar oluyorsa,
Sabah ereksiyonları oluyorsa,
Masturbasyonla yeterli ereksiyon oluyorsa,
Her zamanki partnerinin dışında ereksiyon oluyorsa

ORGANİK nedenler kabaca dışlanabilir, sebebin PSİKOJENİK olma ihtimali çok yüksektir!!!

ORGANİK ED TANISI
Laboratuar Testleri
Tam kan – Üre – Kreatinin - Karaciğer fonksiyon testleri – Kan Yağları (Kolesterol – Lipidler) – Açlık kan şekeri (AKŞ)- Total ve serbest testosteron – Prolaktin Hormonu (PRL)

İntrakavernöz Farmako TestKullanılan bütün ajanlar atardamarlarda genişleme ve toplar damarlarda kapanmaya neden olurlar ve böylelikle penisin içinde kan hapis olur ve ereksiyon meydana gelir. Penil vasküler yatak hakkında bilgi verir. Negatif cevap diagnostik (tanı koydurucu) değilidir. Ama hastada enjeksiyonu takibeden ilk 12 dakikadada tama yakın ereksiyon gelişip 30 dakika kadar bu ereksiyon devam ediyorsa kişide vasküler problem yoktur denebilir.
İntrakavernöz Farmako Test Sırasında Kullanılan İlaçlar:
 • Papaverin 15 - 60 mg
 • Papaverin 30 mg/ml + Fentolamin 1 mg/ml : 0.2 – 1 ml
 • Prostoglandin E1 5 – 15 microgr.
 • Papaverin 12 mg + Fentolamin 1 mg + PGE1 9 micrgr : 0.1 – 0.5 ml


Penisin Renkli Doppler Ultrasonografisi
Farmakotestlerle birlikte yapılması faydalıdır. Penis anatomisi ve vasküler yatak hakkında fikir verir.

Nokturnal Penil Tümesans (NPTR)
Rijiscan Monitörü:

Organik ve psikojenik ED ayrımında en güvenilir test

Geceleri oluşan ereksiyon sayısı ve kalitesi hakkında bilgi almamıza yarayan alettir. Bazı grafikler halinde bilgi almaktayız.

(Nörojenik veya hormonal bir patoloji olmadığı takdirde pozitif cevap (Gece boyunca 3- 6 defaya kadar olabilen, 10-15 dakika süren ve normal ereksiyonun %70 sertliğine ulaşan çok sayıdaki ereksiyonlar ölçülür) = Psikojenik)Farmako kavernosometri – grafi
Venöz kaçağın yerini belirlemek için kullanılır. Operasyona gidilecekse yapılmasında fayda vardır.

Anjiografi
Özellikle penis dışı atar damar sistemindeki bozukluğun saptanmasında ve yapılacak operasyonu belirlemede önemlidir

Özgün nörolojik testler ile konulabilir.

ED TEDAVİSİNDE MEVCUT YÖNTEMLER
Non – invaziv (Girişimsel olmayan) yöntemler
Risk faktörlerinin eleminasyonu
Danışmanlık – Psikoterapi
Oral ve topikal ilaçlar
Vakum aletleri
Özellikle herhangi bir ilaç veya girişimsel bir tedavi seçeneğini düşünmeyen hastalar için ideal ve oldukça ucuz bir yöntemdir. Burada pleksiglastan bir fanus içine penis yerleştirilir ve vakum sayesinde içindeki hava boşaltılırken negatif basınç etkisiyle penis damarlarına kan akım eder. Bu sayede penis genişler ve uzar. Meydana gelen sertlik yitirilmemesi içinde penisinin dibine bir lastik halka konur ve fanus çıkartılır. Bu şekilde yarım saat kadar sertleşmiş bir penisle kişi istediği gibi bir ilişkiye girebilir.

Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi
Omnispec ED 1000 model sistem; vasküler nedenli erektil disfonksiyon sorunu olan hastaların penis bölgesine düşük yoğunlukta, odaklandırılmış şok dalgalarının gönderilmesi için tasarlanmıştır.

ED 1000 vücut dışından şok dalgaları tedavisi yapan bir cihazdır. Bu cihaz girişimsel (invazive) olmayan bir metod ile düşük yoğunlukta şok dalgalarını penis üzerindeki şaft ve krus bölgesine uygular ve sonuçta penisin bu bölgelerinde kan akımının artmasına ve erektil disfonksiyonun tedavi edilmesini sağlar.ED 1000 uygulama rahatlığı, etkinliği ve yan etkisinin olmaması nedenleriyle ED tedavisinde çok önemli rol oynamaktadır .

ED'nin nedenine yönelik tedavilerden biri olduğu için oldukça başarılıdır.

ED 1000 de uygulama ağrısızdır ve penisin 5 bölgesine 300'er şoktan 1500 şok uygulanır. Alet dakikada 120 şok atabilmektedir. Seans süresi ortalama 15-20 dakika sürmektedir. Hafif şikayetlerde toplam 6 seans genellikle yeterlidir. Orta / ağır şikayetlerde 12 – 18 seans uygulanmaktadır.

İnvaziv (GİRİŞİMSEL) yöntemler

Transüretral ilaç uygulamaları


Alprostadil kullanımı özellikle Amerika’da yaygındır. İlişkiye girmeden hemen önce özel cihazıyla üretra içine ilaç sıkılır.

İntrakavernöz İlaç Uygulamaları (Intra Cavernous Injection ICI)


Papaverin ve / veya prostoglandin türevlerinin tek başına veya birlikte değişik dozlarda ilişki öncesinde kullanımı aynen tanı aşamasında olduğu gibi kullanılabilir. Kişinin bu iğneyi kendi kendine yapabilmesi için özel eğitim vermek gerekir.

Penil Protezler
ED tedavisinde altın standart olmasına rağmen; tedavide en az invaziv yöntemden en ağır olanına doğru ilerlemek gerekir.

Protez kullanımı; geriye dönüşü olmayan bir karardır!

Protezler; tek veya çok parçalı olabilirler.

Hiçbir protez;
normal fizyolojik ereksiyon gibi ereksiyonu sağlayamaz!!!

Şişirilmeyen modeller;
penisin her zaman aynı boy ve çapta kalmasına neden olurlar!

Hidrolik modeller;
Pahallıdır, ancak daha fizyolojikdir!
Ereksiyonda çapta artış meydana gelir!

DAMAR CERRAHİSİ
Bazı mikroskopik tekniklerle penise gelen kan akımını arttırmak için damar by-pass ları yapılabilmektedir.

İDEAL İLAÇLARIN ÖZELLİKLERİ
Etkin – Yararlı – yan etkisiz – kolay kullanılabilir – özgün ve ucuz olmalıdır.

Değişik noktalardan (beyinden veya penisin damarlarından vs.) ve değişik etki mekanizmalarıyla etki edebilen bazı ajanlar:
papaverine – nitrogliserin – verepamil – alprostadil – fentolamin – fenoksibenzamin- yohimbin – sildenafil – tadalafil – vardenafil - apomorfin – trazadone vs.

Bu tip ajanların kullanımında mutlaka hekim kontrolü altında olmak gerekmektedir. Çünkü bazı ciddi yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. (örneğin nitrat gibi kalp damarlarını genişleten ilaçları kullananlarda ölümcül riskler ortaya çıkabilmektedir.)

HASTANIN TEDAVİ BEKLENTİSİNE GÖRE TANI VE TEDAVİ PRENSİPLERİ
 • Oral Tedaviler / Transüretral tedaviler / Vakum cihazı
  HİÇBİR TESTE İHTİYAÇ YOKTUR
 • ICI : İntracavernöz ilaç enjeksiyonu
  ICI Testi
 • Penil Protez
  ICI test / NPT test / Penil doppler US
 • Venöz cerrahi
  ICI test / Penil doppler US / Cavernosometri / Cavernosografi
 • Arterial cerrahi
  ICI test / Doppler US / cavernosometri / cavernosografi / Farmakoarteriografi

ERKEN BOŞALMA (EJECULATIO PRECOX) da TEDAVİ
Erken boşalma genelde cinsel ilişkiden gereken hazzı tarafların alamayacağı kadar kısa sürede boşalmanın gerçekleşmesi olarak tanımlanabilir.

Temelde sebebi alışkanlık ve / veya psikojenik faktörlere bağlıdır.


TEDAVİ
 • PREZERVATİF KULLANIMI
 • ANESTETİK POMADLAR
 • SEX TERAPİSİ
 • SQUEEZING (sıkma) TEKNİK (MASTER & JOHNSON)
 • MEDİKAL DESTEK
Sertraline - Fluoxetine - Clomipramine - Trazadone

Penil Renkli Doppler Ultrasonografi Penil Renkli Doppler USG erkeklerde "empotans" adı verilen "sertleşme güçlüğü" sorununda kullanılan yegane tanı methodudur. Erkeklerde cinsel uyarı karşısında sertleşme fonksionu pek çok mekanizmanın karmaşık işbirliği ile gerçekleşir. Psişik ve zihinsel mediatörler penise gelen damarları genişletir ve penis içinde yer alan "süngerimsi" dokular kanla dolarak penis hacmı artar ve sertleşir. Penise gelen kanın geri kaçmaması içinse toplardamarlar kasılır ve tıkanarak kanın geri kaçması önlenir ve bu yolla sertliğin devamlılığı sağlanır. Gerek psişik sebepler,gerek penise gelen damarların etkiye verdiği cevaplar ve gerekse de toplardamarların tıkayıcı fonksionları başarılı bir ereksion için uygun olmalıdır. Penil Doppler incelemesi ile , psişik yolla salınan ve penis damarlarını genişletip kan akışını arttıran maddeler direkt penise verilir. Bu işlem "insülin enjektörü" denilen çok ince uçlu iğnelerle yapılır ve şekli sevimsiz de olsa önemli bir acı vermez. Papaverin ismi verilen bu ilaca penis damarlarının tepkisi ortalama beşer dakikalık aralıklarla ilk 20 dakika ve takipeden 1 saat içinde izlenir. Bu izlemenin sonunda problemin psişikmi, atardamar yetersizliğimi yoksa toplardamarlardan kaçak oluşuna mı bağlı olduğu yolunda önemli kanaatler elde edilir ve bir rapor ile hasta ve üroloğa iletilir.

Penil Renkli Doppler Ultrasonografi

Penil Renkli Doppler USG erkeklerde "empotans" adı verilen "sertleşme güçlüğü" sorununda kullanılan yegane tanı methodudur.
Erkeklerde cinsel uyarı karşısında sertleşme fonksionu pek çok mekanizmanın karmaşık işbirliği ile gerçekleşir. Psişik ve zihinsel mediatörler penise gelen damarları genişletir ve penis içinde yer alan "süngerimsi" dokular kanla dolarak penis hacmı artar ve sertleşir. Penise gelen kanın geri kaçmaması içinse toplardamarlar kasılır ve tıkanarak kanın geri kaçması önlenir ve bu yolla sertliğin devamlılığı sağlanır.
Gerek psişik sebepler,gerek penise gelen damarların etkiye verdiği cevaplar ve gerekse de toplardamarların tıkayıcı fonksionları başarılı bir ereksion için uygun olmalıdır.
Penil Doppler incelemesi ile , psişik yolla salınan ve penis damarlarını genişletip kan akışını arttıran maddeler direkt penise verilir. Bu işlem "insülin enjektörü" denilen çok ince uçlu iğnelerle yapılır ve şekli sevimsiz de olsa önemli bir acı vermez.
Papaverin ismi verilen bu ilaca penis damarlarının tepkisi ortalama beşer dakikalık aralıklarla ilk 20 dakika ve takipeden 1 saat içinde izlenir.
Bu izlemenin sonunda problemin psişikmi, atardamar yetersizliğimi yoksa toplardamarlardan kaçak oluşuna mı bağlı olduğu yolunda önemli kanaatler elde edilir ve bir rapor ile hasta ve üroloğa iletilir.

3D çene ve diş tomografisi nedir?

3D çene ve diş tomografisi nedir?
3D Çene ve diş tomografisinin temel prensibi bir objenin iç yapısı ve çevresini çoklu projeksiyonda göstermesidir. Kliniğimizde ınstrumentarıum dental  3D Dijital Panoramik ve Volumetrik Çene ve Diş Tomografi Cihazı kullanılır. 3D Tomografi sayesinde az radyasyonla en doğru tedavi planlaması yapılır.
3D çene ve diş tomografisi hangi durumlarda çekilir?
Ağız içinde gömülü 20 yaş dişlerinin kemikteki pozisyonunun, anatomik bölgelerle olan ilişkisinin (alt çenede sinir-damar paketine, üst çenede sinüs boşluklarına olan uzaklığı) üç boyutlu olarak değerlendirilmesi gereken durumlarda ve implant yapımında 3D tomografiyle çene kemiklerinin yapısı üç boyutlu olarak değerlendirilmesi gereken durumlarda çekilir. Böylece dental implantların en doğru bölgeye yerleştirilerek hem estetik hem fonksiyonel olarak en iyi sonuç elde edilmesi sağlanır. Çenelerde görülen kistlerin ve diğer patolojilerin tedavi planlamasında da son derece yardımcıdır, kistlerin tüm sınırları ayrıntılı olarak belirlenebilir ve eksiksiz bir şekilde bölgeden uzaklaştırılabilir.
3D Çene ve diş tomografilerinde radyasyon fazla mıdır? Zarar verir mi?
Yalnızca alt veya üst çenenin görüntülendiği 3D çene ve diş tomografisinin verdiği radyasyon dozunun normal panoramik filmden (her iki çenenin görüntülendiği büyük film) az bir miktar farkı vardır, dolayısıyla tüm vücudun çekildiği bilgisayarlı tomografiden çok daha az radyasyona sahiptir.

DENTAL VOLUMETRİK TOMOGRAFİ DİŞ TOMOGRAFİSİ SEFALOMETRİK PANORAMİK RÖNTGEN

Dental tomografi nedir?
X ışını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin kesitsel görüntüsünü veren dental tomografi yöntemi ile teşhiste karar verme süreci hızlanırken daha yüksek tedavi başarısı da sağlanıyor.

Dental tomografi nedir?
Dental tomografi x-ışını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Tomografi görüntüsü ile kemik ve yumuşak doku detaylarını üç boyutlu olarak görmek mümkün oluyor.
Üç Boyutlu (3D) görüntüsü kullanmak avantajlı mıdır?
3D görüntü kullanmak birçok avantaj sağlıyor.
 • Hastaya uygulanacak olan tedavide ileri bir teşhis yöntemi kullanılarak daha yüksek bir tedavi başarısı sağlanıyor.
 • Tedaviye karar verme süreci netleşir, karar daha hızlı ve net olarak alınabileceği için hastanın tedavisine daha kısa sürede başlanması sağlanır.
Dental 3D Tomografi çekimi nasıl yapılır?
 • Önce iki yönlü dijital rehber görüntü çekilir.
 • Hasta cihazdan çıkmadan ekrandaki görüntü üzerinde hedef bölge belirlenir.
 • Hedeflenen bölgeden 3 boyutlu bir alanın dijital tomografik görüntüsü alınır.
3D görüntüden nasıl faydalanabilirsiniz?
 • Panoramik ve periapikal röntgen ile pozlanamayan alanları görüntüleyebiliyoruz.
 • Çekilen görüntüden kesitler alıp daha detaylı teşhis yapabiliriyoruz.
 • Görüntüler üzerinde implant planlaması yapılabiliyor.
 • Yumuşak doku tespiti, kemik yoğunluğu ölçümü, mandibular kanal mesafesi ölçümü gibi tedavi öncesi planlamalar yapabiliyoruz.
 • Tedavi sonrası, protez sonrası ve implant sonrası kontroller yapabiliyoruz.
 • Gömük diş, çatlak, anormal sayıda kanal, kist yayılımı, alvelolar doku, sinüs, TME ile ilgili teşhisler gibi tespitler yapabiliyoruz.

19 Ocak 2011 Çarşamba

Ereksiyon ( Sertleşme ) sorunlarının nedenleri ?

Ereksiyon ( Sertleşme ) sorunlarının nedenleri ?
Ereksiyon sorunlarının en yaygın nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır.

Diyabet ( şeker hastalığı )

Kalp ve dolaşım hastalıkları ( yüksek tansiyon )

Damar Hastalıkları

İlaçların yan etkileri

Prostat sorunları örn: prostat ameliyatları sonrası

Yaşlanma belirtileri

Hormonal ve ruhsal sorunlar

Alkol kullanımı

Nikotin tüketiminden kaynaklanan nedenler

PENİL EREKTİL DİSFONKSİYON ( ED):

Sertleşme sorunu tatmin edici bir cinsel birleşme için yeterli bir penis sertleşmesinin sağlanamaması ve sürdürülememesidir.Türkiye'de yapılan 40 -70 yaş arası erkeklerin araştırıldığı prevalans çalışması sonucunda orta ve şiddetli ED görülme oranının %36, hafif derecede ED görülme oranı eklendiğinde % 69.2 gibi bir orana ulaşmış olduğu ortaya konulmuştur.PENİL EREKTİL DİSKFONKSİYON'NUN teşhisi önemlidir.

Zira;

•Anksiyete ( Endişe-Bunalım)

•Özgüven Kaybı

•Yaşam kalitesinde azalma

•Sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etki

•Depresyona sebep olabilmektedir.

•Ayrıca ED ciddi bir hastalığın habercisi olabilir.

PENİL EREKTİL DİSFONKSİYON’NUN NEDENLERİ

Penil Erektil Diskfonsiyon’nun Majör sebepleriYaşlanma

Kronik Hastalıklar1.Hipertansiyon

2.Diyabet

3.Depresyon

4.Kalp ve Damar Hastalıkları

Penil Erektil Disfonksiyon'un Psikolojik sebepleri

Depresyon

Performans anksiyetesi

İlişki Problemleri

Psikososyal problemler

Psikolojik gerginlikİLAÇLAR

H2 Reseptör antagonistleri

Antihipertansifler

AntidepresanlarYAŞAM STİLİ

Stres

Sigara ve Alkol kullanımı

Uyuşturucu madde kullanımı

Beslenme Bozuklukları

Obezite

Sedanter Yaşam